• Καλαθι0€
Το Έντυπο Ελληνικό Βιβλίο <br> (15ος-19ος αιώνας) <strong>Πρακτικά</strong>

Το Έντυπο Ελληνικό Βιβλίο
(15ος-19ος αιώνας) Πρακτικά

50€

4 in stock

Περιγραφη

Συλλογικός Τόμος
Αθήνα, 2004
ΣΧΗΜΑ: 17 x 25 cm.

Σαράντα μελέτες για την ιστορία του βιβλίου στη διάρκεια πέντε αιώνων, οι οποίες φωτίζουν το πέρασμα από το χειρόγραφο στο έντυπο βιβλίο, την ίδρυση και τη λειτουργία ελληνικών τυπογραφείων στη Δύση και την Ανατολή, την αντιστοιχία των εκδοτικών προσπαθειών με τις πνευματικές ανάγκες και την παιδεία των Ελλήνων, τις αναγνώσεις, τους μηχανισμούς παραγωγής και διάδοσης του βιβλίου, την επίδρασή του στην κοινωνική εξέλιξη και τη διαμόρφωση των νοοτροπιών.